• Illustrasjon: LPO Arkitekter

Om Lillestrøm

Lillestrøm er bysenteret i Skedsmo kommune og regionsenteret på Romerike i Akershus Fylke. Med Norges Varemesse sentralt beliggende i byen, et av landets største forsknings- og teknologimiljøer samt nytt og moderne Kultursenter og kino med sju saler omtales Lillestrøm ofte som både Messebyen, Kunnskapsbyen, Kulturbyen og fra gammelt av ”Flisby’n”. Siste tilvekst er nå også Sykkelbyen. Lillestrøm er kåret til Norges beste sykkelby i 2008, 2010 og 2012. Blant tiltakene Skedsmo har utført, er eget sykkelkart, veldig godt med sykkelparkeringer på sentrale steder og sammenhengende sykkelveinett.

Lillestrøm

Se film om Lillestrøm

Skedsmo kommune har laget en fin liten film som tar deg rundt i Lillestrømsregionen på ett minutt. Youtube-filmen viser deg hva som særpreger Lillestrøm og Lillestrømregionen!

 

Lillestrøm har lange tradisjoner som trafikknutepunkt i hovedstadsområdet.