• Illustrasjon: LPO Arkitekter

Om OBOS Forretningsbygg AS

OBOS Forretningsbygg AS er et av Norges største eiendomsselskap, og kanskje det eldste.

Selskapet driver utleie og utvikling av næringseiendommer. De fleste av eiendommene ligger i Oslo, men selskapet har også eiendommer i Trondheim, Stavanger og Bergen. Selskapet er solid med god økonomi og er eiet 100% av OBOS. Bygningsmassen omfatter nesten 600.000 kvm. Disse fordeler seg på kontor, kjøpesentre, hoteller osv. 100.000 nye kvm er under prosjektering. Selskapet eier Oslogarasjene AS, OBOS Eiendomsdrift AS og er medeier i Kjøttbasaren i hjertet av Bergen. Selskapet er også medeier i Østre Aker vei 33 AS, der det gamle industriområdet til Alcatel nå er under transformasjon til blant annet hotell og skole.

 

Samarbeidspartnere

obos-logo