• Illustrasjon: LPO Arkitekter

Om Portalen

Lillestrøm er blitt et knutepunkt og innfallsporten til Stor-Oslo. Jerbanetomta er en av byens mest attraktive tomter rett ved siden av Norges 4. viktigste jernbanestasjon. 

Her bygger vi hotell med 220 rom og konferansefasiliteter, 2.500 m2 forretningslokaler, ca 144 leiligheter og et topp moderne kontorbygg på ca 17.000 m2. Vi har gitt det navnet Portalen-Lillestrøm.

Portalen er et fremtidsrettet og energivennlig kontorbygg på 10 etasjer som skreddersys for den enkelte leietaker. Portalen tegnes av LPO Arkitekter.

Bebyggelsen er gitt dynamiske former med skråtak begrunnet med ønske om å bryte ned store volumer og høyder i forhold til bystrukturen og boligbebyggelsen i nabolaget. Kontorbyggets takflate mot sørvest skjermer arbeidsplasser mot ettermiddagssolen, og kan fungere som solenergifanger.

Portalen er innflytningsklar sommeren 2017.

 

BREEAM-NOR

Kontorbygget på Portalen skal sertifiseres etter BREEAM-NOR, og skal oppnå klassifiseringsnivå Very Good. Foreløpig score ligger på 58,3 poeng.

Kjernefaktorer for innovativ og miljøeffektiv design for kontorbygget

 • Energimerke B – økte isolasjonstykkelser og et mer energieffektivt bygg.
 • Miljøriktige byggematerialer – høye krav til emisjoner fra materialer gir et bedre innemiljø for brukerne.
 • Det blir flere sykkelparkeringsplasser enn det som kreves fra kommunen. Det blir også parkering for elbil. I tillegg ligger Portalen rett ved togstasjonen på Lillestrøm, så kollektivtilbudet er veldig bra med to minutters gange til både tog og buss.
 • Belysningen tilfredsstiller passivhusstandarden.
 • Økt økologisk verdi på eiendommen.

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningene, i form av innovativ byggeledelse:

 • Prefabrikkerte betongelementer i råbygget.
 • Prefabrikkerte fasadelementer.
 • Overvåking, oppfølging og registrering av vannforbruk og energiforbruk, luftforurensing og avfallsmengder produsert på byggeplassen.

Realiserte miljøtiltak så langt i prosjektet:

 • Satt mål om at kontorbygget skal sertifiseres til Very Good, med gjennomført preanalyse.
 • Økolog har kartlagt tomta før arbeidene startet.
 • Utført energiberegninger.
 • Gjennomført egne BREEAM-møter i prosjektgruppa.